Kontakt

Zde mě můžete kontaktovat

Přihlášení

Věřte, nevěřte

30.01.2021   Buchty a klobásy - Tam v Dálavě v jídel ráji, bůh potravin nez...
28.01.2021   Semetrika - Po ránu je dravá, naše lesní víla, primadona...
26.01.2021   Konec světa - Na oltáři holka leží, má Santana v hrsti, pána pe..
22.01.2021   Agora - Nad knihovnou hvězdy planou, moudrost ženy hledá...
18.01.2021   S dominou na oltáři - Když domina na oltáři kněze spráská bič...
09.01.2021   Constantine - Ten, kdo vlastní kopí, osud světa hlídá, mnohé ne...

 

13.12.2020   Rozechvění - Když hvězda nad lesy můry v snu vyděsí, svět strádá na...
09.12.2020   666 - Šest set šest a šedesát počmáraných stránek, tohle spískal ďábel...
08.12.2020   Neposedná naděje - Chceš být lidu moudrem rovný? Věř tomu, v co věří...
05.12.2020   Vrazi od kříže - S největší touhou pravé víry, a jak je psáno, s nadějí, že...
25.11.2020   Černý pátek - V černý pátek vybrat kosu, ať i smrt má slevu, pod kápí až k...
16.11.2020   Poetové vědy - V patách vědy poetů vždycky kráčel něčí stín, pln zloby kul...
09.11.2020   Plot na konci světa - Země je deska z pevné žuly, s posypem hlíny pro kyt...
28.10.2020   Nebe, peklo, já - Slibují nebe, když budu hodný, mávají vstupenkou do ráje...
12.10.2020   Zpátky do stínu - Chlad a výheň formy ducha, okouzlení chaosu, rudý chutí... 
08.10.2020   Skeptik - Kdo uvěří pověře, pomýleně láteří nad tupostí lidu. U poslední ve... 
05.10.2020   Do temnoty - Vesmír není laskavý, smrtí srší ve své kráse, prostě si vzal do...
02.10.2020   Konspirátor - Dějiny se v sobě ztrácí, vše je jinak, než se stalo, utopeni v...
24.09.2020   Alchymista - Je-li nemoc na vzestupu, zaříkání má tu moc, odehnat ji z těla...
04.09.2020   Breberky - Potkal jsem přízrak bílé dámy u schodů k teplu mého bytu, prý...
03.09.2020   Biblofil - Mám rád knížky, které žijí, v knize hledám cit a styl, ne bůžky, co...
02.09.2020   Šachová invaze - Na políčka padl stín, král pokrytý tufem roztřeseně srká gin...
31.08.2020   Kyvadlo - O čem sním a po čem prahnu, je v pohybu kyvadla, zda si brzo na...
20.08.2020   Invaze - Správný autor fantastiky tuší pravdu realit, s vesmírem má úzké... 
11.08.2020   Odpuštění - Odpustím ti tvoje hříchy, za pár peněz cokoli, zanech brachu...
08.08.2020   Kvantový svět - Až přijde mé finále a sečtou se léta, budu atom na škále...
02.08.2020   Černý pasažér - Historie to je vandr k četbě bible u vína, povzdech si sa...
29.07.2020   Detoxikace - Detoxikuj svoji mysl o mozkové sněti zkoumej zmínky...
07.07.2020   Fantastika - Na dni běžné mám své triky, vím jak utéct reálu, na perutích...
04.07.2020   Meteošutr - Vrhá mokrý stín, bude pršet zvečera, suchý bílý klín, hrozí...
22.06.2020   Klobouky - Pod pokrývkou schovává každý svého boha, neboť vládne oba...
17.06.2020   Meditace - Medituji mocí ducha, který tělu poručí, má víra je jednoduchá, únik...
09.06.2020   Bastet - Kočičí bohyně svými drápky do srdcí tesá touhu běd, nepozve muže...
06.06.2020   Tajemství zrodu - Tak z opice vzešel muž, přes otvory v tílku, stvořen za pár...
01.06.2020   Číška jedu - Ať už nový svatý, nebo stará škola, v mysli rozevlátý do děr neb...
23.05.2020   Matka Želva - Nese želva desku světa řekou hvězdné temnoty, pluje časem...
14.05.2020   Runy - Když tvá hlava najde smysl pro tajemství skryté, přísahal bys na nes...
11.05.2020   Astrolog - Hvězdy řídí co se stane, svým osudem trap se, rány žití nečekané...
03.05.2020   Bezmoc - V dobrém dobro stále klíčí, vždyť je čisté mysli, zlého věčná zloba...
22.04.2020   Rychlost - Stojí velká pravda v bichli, vůz je z vůle Pána rychlý, řidič je jen...
07.04.2020   Desinfekce - Když se žába políbí, tak se v prince promění, dáma nemá poch...
26.03.2020   Virologická - Kdo chce věřit na báchorky, obelhat svou naději, ať si přečte Knihu...
25.03.2020   Pozlátka - Byl to pátek jako jiné, prostě den před víkendem, život plynul zvolna...
19.03.2020   Erupce - Když kněz ve mně hledá tupce, chválí kouzlo kostela, mé nervy jdou...
26.02.2020   Plameny - Je to dávno, čas vpřed chvátá, určil světu moudra sumu, zvrhl dráp...
23.02.2020   Hraniční kameny - U hraničních kamenů popijeme vína, každý z nás si na změnu...
15.02.2020   Nesvatá - Obdivuji svaté ženy, umí dělat divy chtivě, já reálem postižený, mám...
09.02.2020   Stigma - Nudlové monstrum, toť můj bůh, stvořil mě mocí cedníku, špagety spletl...
07.02.2020   Fetiš - Jako fetiš její fotku, jako svátost na almaru, držel v pouzdru u dveří. Věřil...
31.01.2020   Slupky - Koukni na věc skrytým zrakem, do panenek vlož ten kaz, zahal smysl tem...
28.01.2020   Na okraji světa - Nad ledovou zemí slunce z ledu vládne, studí nadějemi, některé...
24.01.2020   Kejkle - Vymyslí si božské cosi, přiostří to mýtem, a o slůvka hraje. O almužnu...
07.01.2020   Švihácká - Ministerstvo levé nohy žaluje tu pravou: K švihlé chůzi nemá vlohy a jde...
04.01.2020   Čarodějnice - Tajemství jsou v Knize stínů psána krví z malíčku, velekněz se chystá...
02.01.2020   Mordýřská - Čekala tam na něj k ránu, a kosa už chladem rezla, celá zkřehlá od prů...

 

27.12.2019   666 - Vymysli si ďábla, ať máš z čeho těžit, aby duše zábla, a zlo chtělo přežít. Ať...
23.12.2019   Sváteční - Pod tyčí z hliníku prázdno a prach, samota výkřiku, stáj potkal krach. A...
21.12.2019   Vize - Vzbudil jsem se plný vizí jak vylepšit národy, způsobím, ať vše zlé zmizí, spa...
21.12.2019   Konec světa - Dnes ve dvanáct dvacet jedna bude světu konec, kravka bohů nepo...
18.12.2019   Bolehlav - Když se země třese, vrže ve všech pádech, chvilka klidu není, jsou tací...
14.12.2019   Nostradamus - Včerejšek byl velké drama, jak už dneska víme, znal jsem kdysi Nos...
08.12.2019   Menu - Velký Hrnčíř tvoří světy na hrnčířském kruhu, různé scény pro planety, a...
29.11.2019   Krovky - Objevil jsem díky schíze novou sortu draka, pár křídel, pět hlav. Odmění...
25.11.2019   Myslitel - Moje mysl váží bohy, měří jejich hávy, myšlením je třídí. Nevážný je ovšem...
11.11.2019   Boží klony - Zvony zvoní: Pomoz, pane! Bůžci chrápou, to se stane, a když vstanou...
07.11.2019   Plamínky - Psychotronik neuznává meze mezi světy, dnes mu chutná černá káva...
01.11.2019   Alchymie - Každý správný alchymista umí triky k pobavení - zlato zvoní, rtuť je čistá... 
29.10.2019   Čistota - Hledejme to božské v nás, ne iluze bohů, stvořeni jsme na obraz Satanov...
23.10.2019   Kouzla - Fantastická realita kouzelnických rán - snílek svoji pravdu vítá, má už pro...
30.09.2019   Překladatel - Měl se sebou poradu v konferenčním sálu, ztratil se však v překladu...
04.09.2019   Prokletí - Potterovské postupy pravověrných prokletí, plné drsné potupy, jak čertovo...
23.08.2019   Humbuk - Máš-li jednou boha v mysli, v tom nervózním ráji, najdi další, kteří myslí...
07.08.2019   Oběžník - Život míchá drsné chilli, až to cloumá sluchem, když tu holku poskvrnili, vy...
31.07.2019   O víru víry - Nakažený virem víry čet jsem staré spisy, byť svět v pasti černé díry ne...
28.07.2019   Já jsem - Dlouho hledal kým se stát, přemýšlel nad vizí, jak vzít na hůl ten svůj stát...
18.07.2019   Neomylnost - Vládnu pilně, neomylně nad smysly. Hustím lidu jeho bídu do mysli...
01.07.2019   Olympia - Epocha má různé cíle, start však jenom jediný, lze jej provést hravě, čile...
26.06.2019   Krysař - Zahraj mi, Krysaři, na ten svůj instrument, a když se zadaří ubude krys. Od...
22.06.2019   Převozník - Převozník má tolar v kapse, veze duši zesnulou, šeptá jí: Jen klidně tra...
27.05.2019   Zvěd - Jsem mystik a spiritista, a znám duchů stezky, mají jistá tajná místa po nichž...
14.05.2019   Tanec v dešti - Když máš páru na psýše, zkoumáš temné jevy, vidíš přímo do děje...
25.04.2019   Zvířetník - Hvězdy na své velké pouti masírují paprsky - štěstí, lásku přinesou ti, ať...
15.04.2019   Grafologie - Charakter se v písmu tají, prý je na to metoda, no tak už mi napiš. Písm...
14.04.2019   Mimoni - Jsem ze záhad zmatený, temné sny mě mučí, používat antény emzáci mě...
13.04.2019   Špatný host - Chápu vizi čisté víry, bůh však není veliký, jsou jen kdesi v mozku vir...
10.04.2019   Podobnosti - Homeopat čistí vodu od zbytečných molekul, ví, že lék je schován v kó...
23.03.2019   Hypotéza - Ptali se mě na ty triky, na koloběh planet, nekonečný chvat. Do nebeské...
20.03.2019   Magie života - Jsem skeptikem z přesvědčení, ten postoj je stálý. Hledat zázrak tam...
18.03.2019   Ošidnosti - Jasnovidec jasně vidí přes oponu temnoty, nepohodu nenávidí, tak se m...
17.03.2019   Mrazivá - Pavěda a víra, ségra sestru bije, pověra a věda, ruka ruku myje. V kapse č...
28.02.2019   Trojjedinost - Jsem tři v jednom bez averze, říkejte mi: „Bože!“. Ty, co mají jiné...
27.02.2019   Iluzionista - Ukážu vám temné věci, záblesk děsu v plamenu, smrtku s kosou...
22.02.2019   Celibát - V hlavě jaro nastane, zrudne vizí sutana, pro koho dřív zaplane, pro dá...
16.02.2019   Pokřivená láska - Pravý bůh je jenom jeden, v nebi luští křížovky, hlídá bránu vě...
04.02.2019   Babylon - Čeká na nás velká sláva, všechno bude bezvadné, babylonská hvězdo...
01.02.2019   Kopanec - Mám na botě kousek boha, nakop jsem mu zadek, všichni se mnou cítí...
20.01.2019   Nebe, peklo, ráj - Kdo si z bohů tropí žerty, ten prý půjde do pekla, prošvih jsem...
01.01.2019   Markýza andělů - Chtěl jsem formou pastelu vyjevit svá muka pro markýzu andělů...

 

22.12.2018   Zimostíny - Svátky zimy s číší vína, ledy třeští na řekách, svět si na sny zavzpomíná...
16.11.2018   Odlišnosti - Když tě silou nutí k tanci na svou vlastní muziku, projev trochu toleranci...
07.11.2018   Psychotika - Jasnovidec vidí jasně všechny věci příští za oponou času. S telepatem...
23.10.2018   Cihelna - Cihlička k cihličce, staví se svět, problém je s cihelnou - byla tu dřív. Anděl...
20.10.2018   Proporce - Život plodí samé zmatky, bigfootka má osud vratký, hledá chlapa podle...
18.10.2018   Dutozemě - Přemýšlíme nadutě nad dutinou v planetě, když jdem večer na kutě, sní...
12.10.2018   Triumf - Pravil šaman svému kmenu, že se blíží velký den, užijí si velkou změnu, Ma...
08.10.2018   Vetřelci - Mnohý máme v sobě zvíře, soukromého vetřelce, brousí drápy v naší víře...
20.09.2018   Drakonika - Bylo nebo nebylo, dnes už nikdo netuší, draku žít se líbilo, dračici však...
14.09.2018   Stvoření - Čtrnáctého jsem byl pilný, stvořil jsem vše z nuly, můj postup byl nenásil...
09.09.2018   Astropolitika - Každý správný politik, pokud ctí svou práci, uznává, jak velí zvyk, sp...
06.09.2018   Kulty - Pojmenuj zlo pravým jménem, hned jsi horší vraha, jsi odsouzen na popravu...
02.09.2018   Kód ve stínu - Jsme jen chyby na Matrixu, zmatky nul a jedniček, jenom kód ve stín...
27.08.2018   Záhada - Byl magnetem na záhady, tušil je výt v oparu, k realitě zůstal zády, tudíž sp...
21.07.2018   Míza - Jsem stvořitel věčnosti, žádám vaši úctu! Věřte na mé přednosti, mám jich pár...
08.07.2018   Prázdnoty - Hádali se jak Pán tvořil, zda se Panně aspoň dvořil, jestli Satan leští roh...
02.07.2018   Kruhy - Ti umělci z dálky hvězd tvoří kruhy v obilí - v tom poselství není lest, proč by...
22.06.2018   A přece se točí! - Byť jsi vzorný katolík, točí se i pro tebe, důvodů je několik - stačí k...
15.06.2018   Rouhavá - Hrál si kdysi s panenkami, teď mu nutí flintu. Ať si hoši válčí sami, vymysl...
23.05.2018   Křížová - Ten rytíř měl velké plány - s písní svatou na rtu jel bez bázně a bez hany...
14.05.2018   Karty - Vyčtu pro vás osud z karet, mám ten dar i snahu, jak to slina hodí na ret po...
30.04.2018   Košťata - V baráku to dneska žije, smích a divné zvuky, motor košťat drsně vyje, a...
27.04.2018   Evoluce - Evoluce to je pokrok, slabé mění v dravce, každý z nás je její otrok na ch...
26.04.2018   Konstruktér - Stojí dědek na obláčku, konstruuje světy, k použití návod v sáčku ově...
22.04.2018   Seance - Potkal jsem dnes v lese ducha, byl v mizerném stavu, se šklebem k uchu...

 

02.10.2017   Kříže - Stavíte kříže, živnosti kata, lžete: Bůh ví, že smrt je nám svatá. Nad kultem...

 

09.04.2015   Slet - Sedí dívka na koštěti, na modelu kombi, super mejkap barvy smetí, zanedbané...

 

09.04.2015   Za onoho času - Za onoho času žil pan On a paní Ona. Měli spolu několik...

 

24.12.2012   Vánoční pohádka - Bylo nebylo, ve vesnici na úpatí hor žila dívka, říkejme jí třeba...
20.11.2012   Šamanova pomsta - Náčelnice Sličná Sova volila moc příkrá slova, šamana a mistr...

 

 

 


Nepřihlášený